Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Grupy społecznie Gminy Kotla

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli

OSP w Chociemyśli powstała w 1949 r., jej założycielami byli: druh Wojciechowski Franciszek, Ludwig Helwig, Borecki Ignacy, Starosta Stefan, Szymendera Jan, Marciniak Józef oraz inni druchowie, mieszkańcy którzy przybyli wówczas z różnych stron po wojnie na ziemie odzyskane i osiedleni we wsi Chociemyśl.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli

Zrzeszeni w OSP zaczynali swoją działalność posiadając na wyposażeniu pompę wodną ręczną, ciągnioną przez konie. Na moment pożaru wyznaczeni rolnicy byli zobowiązani do udzielenia pomocy w postaci zaprzęgu konnego, tym samym byli zwolnieni z tzw. Obowiązującego wówczas szarwarku naliczanego przez Gromadzką Radę Narodową.

    Remiza – jako mienie zastane po wojnie była jednoizbowa z wieżą do suszenia węży strażackich i syreną alarmową ręczną, drugim zaś alarmem pożarowym była odkładnia od pługa wisząca na dębie w środku wsi. W początkach zasiedlenia wsi do połowy lat 60-tych były wyznaczane tzw. „trójki” spośród kolejności zamieszkałych mieszkańców, których zadaniem było pilnowanie w godzinach nocnych, naszych stodół i domostw. W razie pożaru alarmowali śpiących mieszkańców. Potem służbę stróża nocnego pełnił Chrąchol Józef, ku temu służyła budka stróża nocnego przy jednej z posesji stojąca pośrodku wsi.

W miarę upływu lat, OSP stawała się prężniejsza, ciągle wymieniano sprzęty i doposażono w nowsze. Z Powiatowej Straży Pożarnej otrzymano motopompę spalinową i wóz konny przystosowany do wożenia pompy, sprzętu i strażaków.
Aktywni członkowie straży chociemyślańskiej wyjeżdżali do akcji pożarowych z pomocą do wsi ościennych tj. Skidniowa, Cebra, Kozie Dołów, Zabiela mimo istniejących tam miejscowych jednostek i odważnie stawiali czoła „czerwonemu kurowi”.

W 1973 r. zapadła decyzja o rozbiórce starej poniemieckiej remizy, która groziła zawaleniem się.

W 1974 r. otrzymano pozwolenie na budowę nowej remizy przy współpracy z Powiatowym Biurem Projektowym i Komendą Rejonową Straży w Głogowie, głównie przy współpracy z p. Szatyńskim Adamem i Kapitanem Serwą Tadeuszem, zebrano dokumentację nowej remizy oraz otrzymano 80 tys. zł dotacji, a resztę budowy dofinansował Urząd Gminy w Kotli. Nad całością dokumentacji i budowy czuwał prezes OSP Jan Nieciecki oraz druhowie – Stanisław Sobolewski, Sosnowski Wincenty, Marut Gustaw, Lipski Jerzy, Michał Nieciecki, Dobrakowski Józef. Na ten czas było 22 członków.   

W 1975 r. stała już nowa remiza. Na wyposażeniu posiadaliśmy wóz strażacki ogumiony czterokołowy, motopompę, węże, chełmy ochronne, toporki, pasy, drabiny, kombinezony, buty gumowe i rękawice. Stoliki i krzesła zostały zakupione ze środków zabawy dochodowej zorganizowanej przez członków OSP.
    W nowo wybudowanej remizie odbywały się zebrania i zbiórki strażaków. Członkowie OSP uczestniczyli w czynach społecznych, między innymi – sadzenie drzewek nad stawem w Chociemyśli, urządzali boisko sportowe i dbali o jego utrzymanie.
    Członkowie jednostki uczestniczyli w szkoleniach w zakresie zasad przeprowadzania kontroli przeciw pożarowej w gospodarstwach indywidualnych, których celem było poprawienie stanu bezpieczeństwa pożarowego, poprzez rozwijanie, wzbogacanie i nasilanie działalności prewencyjno – propagandowej, a w konsekwencji zmniejszenie ilości pożarów i wynikających z nich strat materialnych, tym samym byli uprawnieni do przeprowadzania kontroli.
    Jednostka także urządziła zabawę taneczną z której dochód przeznaczono na fundusz odbudowy sali wiejskiej.

W roku 1978 otrzymali oni przechodzony samochód strażacki – Żuk. Remontem kapitalnym zajął się Michał Nieciecki. Na wyposażenie remizy strażacy otrzymali dwie motopompy: Polonia i Leopolda.   
W 1978 r. jednostka chociemyślańska OSP zjednoczyła się z jednostką strażacką z Kozie Dołów wraz z jej członkami p. Wróblewskim Bronisławem, Błażejem Leszkiem, Błażejem Izydorem i Widomskim Zygmuntem. W początkach lat 80-tych jednostka przejęła część sprzętu strażackiego po jednostce z miejscowości Bogomice.

W 1991 r., na podstawie zarządzenia MSW następuje rejestracja OSP w Sądzie w Legnicy jako Jednostki. Jednostka działała według statutu.

W 1997 r. jednostka otrzymała nieodpłatnie z Nadleśnictwa Głogów wysłużony samochód strażacki – Żuk. W tym samym roku też uczestniczyli w akcji „Powódź”, wspólnie z jednostkami ościennymi uczestniczyli w ewakuacji mieszkańców, zabezpieczaniu wałów przeciw powodziowych
i pełnieniu dozoru.

W 2009 r. ze względu na wyeksploatowanie się wozu strażackiego Żuk, jednostka pozyskała na wyposażenie Fiata Ducato z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Auto zostało przystosowane do potrzeb akcji pożarniczych.

W 2010 r. kolejny raz brali czynny udział w akcji przy zabeczeniu wałów powodziowych na wyznaczonym odcinku i zrobili to w sposób bardzo skuteczny.

W 2013 r. przez Nadleśnictwo Sława Śląska przekazała dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Chociemyśli samochód strażacki typu Land Rover, który niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Kotla. Od wielu lat, obok działań statutowych, członkowie wspólnie z młodzikami biorą udział w corocznych zawodach sportowo – pożarniczych.

Obecnie funkcję Prezesa pełni Przemysław Szałęga, Wiceprezes, Naczelnik i Gospodarz – Mirosław Czerniawski Wiceprezes i Z-ca Naczelnika – Marcin Jankowski  Sekretarz – Bartłomiej Grabia. Skarbnik-Stanisław Kaczor. W swoich szeregach jednostka ma 11 czynnych członków uprawnionych do prowadzenia akcji. Nad sprawnością sprzętu, agregatów, pomp i pojazdu, czuwa gospodarz jednostki Mirosław Czerniawski.

Przez  lata druhowie OSP w Chociemyśli działali zgodnie z maksymą: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.


Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli
Chociemyśl 104 67-240 Kotla
KRS: 0000052259 

                     

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli